Steunen

U kunt Stichting Jianderfonds steunen door eenmalig of structureel een bedrag over te maken op Rekeningnummer NL37 ABNA 0420 0875 91 t.n.v. Jianderfonds

Belastingvoordeel

Stichting Jianderfonds heeft een ANBI-status. Dat betekent dat donateurs van het Jianderfonds hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Taal