Indore

In Indore steunt het Jianderfonds een tehuis voor meisjes. De meisjes zijn hier dag en nacht en komen uit de allerlaagste klassen van de maatschappij. Ongeveer 40 meisjes verblijven hier.

Het doel is deze meisjes een goede hogere opleiding te geven, zodat zij een kans op de arbeidsmarkt maken. Dat is voor de meisjes zonder opleiding haast niet mogelijk. Het tehuis wordt gerund door Father Lucas, een zeer bevlogen priester.

Taal