N.R. Pura

In 2007 heeft het Jianderfonds een project gefinancierd voor het kweken van oesterzwammen. Met het geld is een laboratorium gemaakt waar nu de schimmels worden gekweekt waaruit oesterzwammen kunnen groeien. Hiervoor is een speciale techniek bedacht.

Hier volgt de vereenvoudigde uitleg: De sporen worden, nadat ze eerst in de koelkast zijn vermenigvuldigd, verdeeld over verschillende zakjes met maïskorrels. Door deze maïskorrels vermenigvuldigen de schimmels zich wederom. Als het zakje vol zit met schimmels, worden deze zakjes gratis verstrekt aan de inwoners die deelnemen aan dit project. Deze inwoners kweken die oesterzwammen thuis verder. Met behulp van gesteriliseerd stro maken de inwoners er pakketten van die zij een aantal weken in het donker bewaren. Na een aantal dagen kunnen de eerste oesterzwammen worden geoogst.

De oesterzwammen zijn in eerste instantie voor eigen gebruik, omdat de mensen hier erg eenzijdig eten. Oesterzwammen zijn zeer voedzaam. De overgebleven oesterzwammen worden verkocht.

Veel inwoners zijn geïnteresseerd in dit project. Een groeiend aantal mensen kweekt deze oesterzwammen. Mogelijk dat er in de toekomst gedroogde oesterzwammen verkocht kunnen worden aan de rijkere mensen en hotels.

n-r-pura

Taal