Jewargi

Jewargi ligt in een uiterst armoedige omgeving. Het lijkt alsof de mensen ongeveer 100 jaar achterlopen. Ze hebben geen water, elektriciteit en ook geen toiletten. Als eerste ondersteuning heeft het Jianderfonds gezorgd voor een schoolbus, zodat ook de kinderen van de afgelegen dorpjes naar school kunnen.

jewargi

Taal