Doelstelling

Het doel van Stichting Jianderfonds is het ondersteunen van welzijnsprojecten in India en Sri Lanka. Bedrijven, particulieren en stichtingen steunen het Jianderfonds.

‘Jiander is een samenvoeging van het begrip “de ander” en het Indiase achtervoegsel “ji”, dat eerbied en respect aanduidt.
Ji-ander: respect voor de ander.’

Zorg, welzijn en onderwijs

Het land (met meer dan 1 miljard mensen!) heeft op het gebied van welzijn, gezondheid en onderwijs op vele plaatsen enorme achterstanden. Daar proberen we zo hier en daar wat aan te doen. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij de bouw van scholen, zorgvoorzieningen (zoals behandelruimten voor leprapatiënten) en een bejaardentehuis.

Bezoeken

Leden van het bestuur bezoeken de meeste projecten eenmaal per twee jaar. Ook hebben we contact met diverse coördinatoren ter plekke. Zij rapporteren voortdurend over de voortgang van het project. Daarnaast werken we samen met Stichting Solidair met India. Ook zij bezoeken de projecten zeer regelmatig.

Wat blijft er aan de strijkstok hangen?

Alle bijdragen gaan rechtstreeks naar het doel. Bestuursleden betalen reis- en verblijfkosten zelf.

Druppels op een gloeiende plaat? Misschien, maar elke druppel telt!

Taal